Ankara İvedik OSB İhalesi

FUTERODESIGN İvedik OSB bünyesin de yar alan 23 firmanın Ekonomik Bakanlığının Tasarım UR-GE teşviki ile gerçekleştirilecek endüstriyel tasarım ve prototip yapım ihalesini kazanmıştır.